27/9/16

noambarn: (Default)
אני באמת מנסה, אולי אפילו יותר מידי! להבין את המדיניות פה. ולמה הכל כל כך יקר, מנסה,ולא מצליח
אנחנו מתים לקנות את הדירה בה אנו גרים, בעל הבית היה שמח לבוא לקראתנו במחיר, אך אנו לא מצליחים לצערנו לגשר על הפער הכספי שבניינו. ואנ אומר שהפער הוא רק בתפיסת השוק את ערך הנכס. וזהו!
אנחנו אפילו משלמים עליה ביטוח דירה במחיר מצוין בחברת כלל ביטוח, אז כבר רוצה שתהיה שלנו.
מה כבר ביקשנו?!
מיואש!במציאות ישראלית השרדותית# כנראה שזה לא הכל!