noambarn: (Default)

אני אמנם אוהב מאוד את העיר תל אביב אבל זה לא מונע מבעדי לאהוב גם את העיר ירושלים, איזו עיר זו, נכנסים לעיר והריח של העיר כבר מכניס אותך לאווירה... אני ורווית מדי פעם סוגרים לנו ביומן יום איכות בירושלים שכולל טיול במחנה יהודה רווית לא מוותרת על שדרות ממילא, וכמובן אי אפשר בלי ביקור בכותל.. אני בכלל הייתי שמח שנתארגן כל החבר'ה לטיול במערות הכותל, זו חוויה מדהימה..  החתונה מתקרבת ושנינו במתח על אף שמשחקים אותה קול ושהכול טוב.. קבענו לעצמנו דייט ביום שישי בירושלים אולי העיר הזה תכניס קצת רגיעון לאווירה הכללית והמתוחה ... חודש אחרון לפני החתונה, אני לא מעכל את זה שאני עוד מעט גבר נשוי, אני ורווית משנים סטטוס... בהחלט רגע הכי משמעותי בחיי..