noambarn: (Default)

איזה רחוב זה שינקין.. והוא רק הולך ומשתבח עם השנים.. אחת לחודש לפחות אנחנו מבקרים שם ביום שישי בבוקר, היו לי תקופות שלפחות פעמיים בשבוע הייתי שם (פשוט למדתי באזור)

זה רחוב עם חתיכת היסטוריה למרות שהוא פופולארי בעיקר בגלל מה שיש לו להציע לכל הבליינים.. יש שם בתים מתקופת המנדט! כמו בית פולישוק בפינת אלנבי.. אני מאוד אוהב את מסעדת אורנה ואלה וגם את קפה תמר אהבתי מאוד..

שישי הבא נקדיש לשיינקין...